ГлавнаяРегистрацияВход путь дарго
Джан дерхъав! Амру дерхъав!

Понедельник, 01.03.2021, 06:42
  Мой Дагестан Приветствую Вас гость | RSS

 
 
Главная » Статьи » Литература

ХIяжи Жандаров
ИшбархIила иш манзил
ХIяжатбикалли укол,
Азир къуруш сайсуси,
ИшбархIила иш манзил
Саби наб анцIбулкьуси.

Мурталра масанала
Багьни ахъкадикIуси,
ИшбархIила иш манзил
Саби гьимидухъеси.

Гарчкабатурли улка
Вачрукьяба бицIибси,
ИшбархIила иш манзил
Бетаур наб хIейгуси.

ХIялалдешра бархьдешра
Гьар бархIи камкайруси,
ИшбархIила иш манзил
Саби наб хIейгахъуси.

Нуша даршудиънилис
АбухъунхIели берхIи
Шалабирули хIябкьяй,
ХIербикIули саби ил
Дунъяличи авадай.

Гардарбирули ванза,
Унруби булхъули саб,
Нуша даршудиънили
Разибарили саби.

ХIянбиубти нешани
Учибикиб карилаб,
Мекъличи кьяйда илди
СяхIбатунази ахъиб.

Адамтала ургарти
Къавгъа багьлакадиуб,
ХIура нура багьандан,
ГIур гъай-мез ахъхIедиуб.

ИшхIели
Дила хабарла улка
ГьалабяхI хIебашули,
Вайбизесли ишхIели
ГIелабяхI саб башули.

Цункадухъунти хъуми
Чили дузахъу илди?
БукIунагар мазаван
Цункадухъи сар илди.

Урхьнази ардашути
Шин дирцули сар нушаб,
Агъуличил диалра,
Илди исахъули сар.

АхъкадикIути багьни
Зела, газла, цIулхIала,
Мурт тIашдилзути вара
Улкализир нушала?

ЦацабехI халахарти
Иш улка пашбехъахъес
ДигIяй бузули саби,
Улкала улгулизи
Дару калкьули сари.


БихIули саби илди
АхIерли барулизиб,
Лайикьти хьалли илди
Баргаэс дарулизиб.

КамбикIули ахIенну
Илди иш ванзаличиб,
БахъбикIули саб илди
ГIяламатли нушачиб.

Вершаби биаллира,
Балтули саби илди,
ГIяхIти къуллукъуначиб
Кеплизиб саби илди.

ХIяяла цIа дишунти
Къуртмаби сабли хьалли,
Чула кьас дигIянбарес
Мижитла башар кьалли.

ГIямру хIедалусили
ЧераибхIели рухъна
Кьакьакадли аркьули,
Салам хIелуга илис
ГIямру хIедалусини.

Дужули хьалли чягъир
ХупIикIули мекъличир,
Бержес хIебала кьалли
ГIягIниси кьадарлизир.

Бучили хьалли давла
ГIелахIевхъи сайгъунтас,
БихIес хIебала кьалли
Сунна биштIати дурхIнас.

Чинаб чебаалра хя
Кьакьакадли аркьули,
Иличи къаркъа иргьу
ГIямру хIедалусили.

ХIу набзи гьанриркахъес
ГьаркадакIили вавни
ХIебла ванал аргълизир,
ПархдикIули сар илди
ХIу гьанруршули набзи.

Багьарбиубси зурхIяб,
ШалгIердухъунмадан заб,
Арсаварван кабизур,
ХIу гьанриркахъули наб.

Азбарлизи ца лагьа
Хьурабирули саби,
ХIу набзи гьанриркахъес
Къумра бикIули саби.

Лагьа
КъубхIебикIули, лагьа,
ЦIудара милякълизи,
КъуббикIадлири, лагьа,
Гъармукала хIулбази.

Вершала азбарлизи,
Лагьа, хьурамабируд,
ХIедра хабар агарли
ХIу гIязабтази биркуд.

УркIи малхIямси лагьа,
Гьалмагъбиадли дила,
Къаркъала къалагъуна
Хъарихъ сайра ну хIела.

Дагьадри хIуни багьни,
Базарличи бакIили,
ПIякьбикили бубкIади
Къаркъализи  чегили.

Дурабухъадра чина,
ХIед гьуни гьаргли саби,
Чина-дигара букьес
Дунъяра тIинтIли саби.

ГIязабти агара хIед
ЛебцадхIи дунъяличиб,
ТалихIчеблири, лагьа,
Заклизиб, ванзаличиб.

Жузи
Нушала пачяхIуна
Дурайули сар жузи,
Учительта, тухтурта
ХIедурцути някъбази.

Кадирхьули сар жузи
Библиотекабази,
ДихIули сари илди
Хазнаван кьанилизир.

Исули сари жузи
Бахъли гIярабунала,
Алфавит хIебалалра
Чули гIярабунала.

Вачрукьяба шалкIурад
ДигIяй дирцутира лер,
Излуми арадарес
МаслигIятдирути лер.

ЦIуэри
Хьурабии, цIуэри,
ХIулкIули ургубала,
ХIечи хIерли сай хъубзар
Пяхъякили дяхIцIила.

Ну акIубси шилизиб
КъунзбикIен хIу, къунзбикIен,
Разибирули шанти,
Балкабикили бирен.

Ургубалаб паргъатли
Хьурабиадли цIуэр,
Дугурбазиб бусутас
ХIуни бихулри муэр.

Жагали зайбикIуси,
Авал хIярпла хIела у
Кафе тукенти лертас
Дигахъу ил къантIси у.

ВахъхIи хIериаби хIу
ЧейухIели, ишхIели
Гьуни гIеркIули балкIтас,
Калаби хIу гIуррара
ХIу къяйкикIули илдас.

БузахъухIели вачар
ГьалакмайкIудра, вари,
Вачарла уюнтазив
Духули вирен, вари.

Ну акIубси шилизив
ЧейухIели  гьар бархIи,
ГIяхIбаркьла авлахъличив
ХIу сайри дила берхIи.

ДавлачевхIейадлира,
Лерил гIямру узули,
Калаби хIу адамли,
ГIяхIти гIямру лушули.

ШайтIунтала гIямулти
Далусира майаби,
Илдала хIиллуртира
Дигусира майаби.

Нешли варкьибхIейчивад
ВалкIа виадлира хIу,
ИшхIелла къачагъунас
Тупла хIярхIя вии хIу.

Учабулахъла тIутIи
Учабулахъла тIутIи
Мурити сари, бикIар,
Цачумал бухъ деркадра,
Гьав сагабиру, бикIар.

Учабулахъла тIутIи
Дирцалли базарличир,
Илди хъярхъли исули
Дирар цархIилталайчир.

МяхIкамдиралли тIутIи
ГъамбикIуси янилис,
ЗаяхIедирар, кавлан
Сагал дусла байрамлис.

Дукули сар бухънаба,
Дукули сар дурхIнани,
Балули, деркунхIели
Чули милиги ихъни.

Дилкьути сари тIутIи
Нурла удир берхIила,
Някъбала ванадешла
Учабулахъла халкьла.

ХIу чуйнара, чуйнара...
УркIи-уркIиларадли
ГъайкарикIухIели хIу,
Даргала ванзаличир
Наб вавагъунари хIу.

Зилантала ургарад
ШаларикIухIели хIу,
Нура шалавируси
Идбаггъуна сарри хIу.

Ургубала цугдайлар
ХIянчилар сархIели хIу,
Даргала ванзаличир
Наб вавагъунари хIу.

ЛягIнат бакIабгу набчи
ЛягIнат бакIабгу набчи
КъимхIебирули чугур,
Дила даргала кIанра,
ХIези викIасли мехIур.

Бузахъули хьунул, неш
Учикабирхъули мас,
ЛягIнат бакIабгу набчи,
БехIбихьасли вайси кьас.

КьутIикIуси гIяхIяллис
ГьаргхIедирули унза,
ЛягIнат бакIабгу набчи,
Сайра вакIасли гъабза.

Рахли бурасли къяна
ЦIудар тIутIила гигцад,
ЛягIнат бакIабгу набчи
Алаха дубурацад.

ЛягIнат бакIабгу набчи
Базли гьачам-кIиналра,
Ну варкьибти бегIтачи
ГьавхIейкIули каласли.Источник: http://zamana.etnosmi.ru/one_stat.php?id=3749
Категория: Литература | Добавил: дарго_магомед (08.08.2009)
Просмотров: 1244 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 
 
Форма входа


Категории раздела
Адаты [30]
Властные структуры [10]
Города и села [35]
Даргинский язык [36]
Имена Дарго [76]
Ислам [34]
История и география [94]
Кухня [14]
Литература [53]
Население [9]
Научно-популярное [92]

Поиск

Наш опрос
Ваше мировоззрение
1. Мусульманин
2. Христианин
3. Я даргинец!
4. Атеист
5. Агностик
6. Иудей
7. Буддист
8. прочее
Всего ответов: 202

Статистика


Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0
 

 

Copyright MyCorp © 2021
Сайт создан в системе uCoz